Wszysko, co powinieneś wiedzieć o gramatyce rosyjskiej

Zasady gramatyki języka rosyjskiego, jak zresztą każdego innego języka są całkowicie niepowtarzalne. Polakom mogę przypominać nasz ojczysty język – jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, że nasze języki pochodzą z tej samej rodziny. Występują jednak pewne istotne różnice o których warto napisać. W tym tekście wskażemy wszystkie istotne podobieństwa i różnice między językiem rosyjskim a polskim.

Gramatyka z reguły zajmuje się badaniem budowy zdań i wyrazów. Każdy język posiada własną gramatykę i gdybyśmy mieli pisać wszystko o gramatyce rosyjskiej, zajęłoby to całą wielką książkę. Postanowiliśmy opowiedzieć o pięciu rzeczach tak, by były zrozumiałe dla osób nie mających wcześniej styczności z językiem rosyjskim. W języku rosyjskim nie występują jakieś specjalne udziwnienia, zatem nauka tego języka będzie bardzo łatwa dla wszystkich Polaków – zwłaszcza z uwagi na mnóstwo podobieństw między tymi dwoma językami.

1. Przypadki
Przypadki zarówno w języku polskim, jak i rosyjskim są identyczne, z tym, że w języku rosyjskim znajdziemy sześć przypadków, nie siedem. Jedyną istotną różnicą, jaka występuje w języku rosyjskim jest brak wołacza. Jego funkcję pełni mianownik. Podsumowując, przypadki w języku rosyjskim to: mianownik (именительный), dopełniacz (pодительный), celownik (дательный), biernik (винительный), narzędnik (творительный) i miejscownik (предложный).

2. Odmiana czasowników przez rodzaje i osoby
Zapewne najważniejsza rzecz, jaka jest związana z czasownikami w języku rosyjskim. Otóż występują w nim trzy osoby liczby pojedynczej i trzy liczby mnogiej. Ciekawostką jest jednak fakt, że w rzeczywistości czasowniki odmieniają się na dwa sposoby, zwane koniugacjami. Warto zatem na początku naszej przygody z językiem rosyjskim poświęcić trochę czasu by móc bezproblemowo je odróżniać.

3. Znaki twarde i miękkie
Znaki twarde i miękkie to rzecz, która bardzo na początku nauki języka rosyjskiego potrafi bardzo zdeprymować. W końcu w naszym języku brak znaków, które nie byłyby głoskami a miałyby zmieniać wymowę poprzedzającej litery. Zgodnie z definicją, znaki miękkie i twarde pełnią funkcję odpowiednio utwardzającą i zmiękczającą poprzedzającej je głoski. Ich symbole to odpowiednio „ь” (znak miękki), lub „ъ” (znak twardy).

4. Tryby czasowników
Mówi się, że tryby czasowników są kluczowym elementem ich budowy, często jednak niedostrzeganym. Na szczęście w języku rosyjskim występują trzy proste tryby czasownika – oznajmujący, przypuszczający i rozkazujący. Jest to znacznym ułatwieniem dla wszystkich uczących się tego języka, bo odpowiada to polskiemu językowi.

5. Stopnie przymiotników
Różne przymiotniki cechuje różna „moc”, zwłaszcza gdy chcemy coś porównać (na przykład dwójkę sportowców). Wtedy najbardziej sprawdzi się stopniowanie przymiotników. Podobnie jak w języku polskim, również w języku rosyjskim znajdziemy trzy stopnie przymiotników – stopień równy, wyższy i najwyższy.

Podsumowując gramatykę rosyjską, możemy śmiało stwierdzić że jeśli chodzi o podstawowe robocze schematy, to w teorii w zasadzie nie różni się ona od polskiej. Oczywiście, zdarzają się drobne odstępstwa, które jednak można łatwo i sprawnie opanować. Pamiętajmy, że właściwe zrozumienie gramatyki to milowy krok na drodze do opanowania języka – i dzięki temu, gdy opanujemy już odpowiednią bazę słówek i wyrażeń, będziemy mogli powoli próbować komunikować się w języku rosyjskim.

Posted under: Gramatyka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *