Zdaj maturę z języka rosyjskiego!

Język rosyjski, jako język pochodzący z tej samej rodziny co język polski wydaje się być do niego łudząco podobny. Tak też jest w rzeczywistości – jedyna poważniejsza różnica to odmienny alfabet, a gramatyka i słownictwo są pod wieloma względami bardzo podobne, o ile nie identyczne. W związku z tym, że nadal mnóstwo ludzi posługuje się tym językiem (według badań jest to około 250 milionów osób), nadal jest to atrakcyjny język dla ludzi poważnie myślących o maturze. Jakie są powody takiego stanu rzeczy?


Od zaledwie kilku lat abiturient szkoły średniej jest zobowiązany do zdawania egzaminu maturalnego również z wybranego przez siebie języka obcego nowożytnego – co swego czasu spotykało się z wieloma protestami, jednak dzisiaj nie jest niczym kontrowersyjnym. Ostatecznie, najczęściej wybieranymi językami, z których zdaje się maturę to języki: angielski, niemiecki i rosyjski. Ostatnia odpowiedź może zupełnie niesłusznie zaskoczyć wszystkich entuzjastów mody zachodniej.
Język rosyjski jest zdawany głównie przez abiturientów szkół średnich dla dorosłych, którzy bardzo dobrze pamiętają ten język ze szkół podstawowych. W związku z tym, że osób dorosłych, którzy nieustannie poszerzają swoje kompetencje zawodowe (mowa tu choćby o przekwalifikowaniu z wykształcenia zawodowego na techniczne). Mimo wszystko, coraz mniej jest ludzi młodych, którzy decydowaliby się na ten krok, jednakże z całą pewnością warto się na to zdecydować z wielu względów, które mają istotne znaczenie dla każdego z nas.
Przede wszystkim, język rosyjski jest wciąż najpowszechniej używanym językiem w krajach Europy Wschodniej i Azji Zachodniej, a co za tym idzie, warto go znać choćby z tego powodu, że najprawdopodobniej nieraz nam się przyda. Po drugie, dla Polaków jest on niezwykle łatwy do przyswojenia i bardzo łatwo go opanować – dlaczego więc nie wykorzystać tych oczywistych ułatwień wynikających z zależności kulturowych? Jeśli mamy odrobinę samozaparcia, warto rozważyć zarówno samą naukę języka rosyjskiego, jak i zdanie matury z tego przedmiotu.
Dużo pozytywnych przesłanek znajdziemy również w statystykach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, które dostarczają nam mnóstwa ciekawych informacji na temat popularności poszczególnych egzaminów maturalnych wśród abiturientów wszelkiego rodzaju szkół średnich.
Egzamin maturalny z języka rosyjskiego (na poziomie podstawowym) w 2013 roku zdawało 11.421 uczniów z całej Polski. Jest to wynik trzykrotnie wyższy, niż liczba zdających z języka hiszpańskiego i francuskiego razem wzięta. Pokazuje to, że język rosyjski jest wciąż liczącym się nawet w naszym kraju, mimo iż ten jest określany jako coraz bardziej otwierający się na Zachód.

Statystyki przeczą powszechnemu mniemaniu, jakoby nauka języka rosyjskiego nie miała sensu.
Warto więc, w związku z tym co pokazują statystyki, jak i zdrowy rozsądek, zdecydować się na zdawanie egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego. Jest to dobra decyzja, ponieważ udokumentowana znajomość tego języka będzie cennym wpisem w naszym CV, a sama jego znajomość może nam się bardzo przydać w wielu sytuacjach naszego życia. Będzie to także znakomita i nieoceniona pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy. Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych kulturą rosyjską do zgłębiania wiedzy na temat tego języka – jak i do zainteresowania się maturą z tego przedmiotu.

Posted under: Nauka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.