Święta i tradycje rosyjskie cz.2

Przedstawiamy druga część artykułu o świętach i tradycjach w Rosji. Pierwsza cześć można przeczytać tu: http://www.jezyk-rosyjski-online.pl/artykuly/swieta-i-tradycje-rosyjskie-cz-1/

Około dwóch tygodni po całym katolickim święcie Wielkiej Nocy, dzień ten jest uroczyście obchodzony w Rosji – kolejna przypadłość związana z przedłużonym używaniem kalendarza juliańskiego. To najważniejsze święto w liturgii Kościoła Prawosławnego. Zdarza się jednak, że obydwa święta Paschy – katolickie i prawosławne wypadają tego samego dnia, co jest powiązane ze związkiem faz księżyca z datą świąt Wielkiej Nocy. Taka sytuacja, kiedy kościoły prawosławny i katolicki będą wspólnie świętować zmartwychwstanie Jezusa, zdarzy się ponownie w 2014 roku.
Pierwszego i drugiego maja na ulicach Rosji możemy natknąć się na liczne pochody – jest to Święto Pracy, tak popularne również u nas w latach PRL-u. Niedawno wrócił zwyczaj honorowania najbardziej zasłużonych Rosjan medalami dla przodowników pracy właśnie tego dnia. W wielkich manifestacjach biorą udział setki tysięcy osób – w samej Moskwie jest to około dziewięćdziesiąt tysięcy osób. Dzień ten jest ustawowo dniem wolnym od pracy.
Dziewiątego maja Rosjanie świętują Dzień Zwycięstwa. Dlaczego akurat ta data? Ponieważ właśnie tego dnia został podpisany pokój kończący tzw. Wielką Wojnę Ojczyźnianą, a więc de facto Drugą Wojnę Światową w Europie. Jest to symboliczny dzień który ma za zadanie upamiętniać pokonanie Niemców, którzy byli bardzo blisko zajęcia Moskwy i pokonania całej Rosji. To niezwykle ważne święto dla wszystkich patriotycznie usposobionych Rosjan.
Kolejne kluczowe święto obchodzone w Moskwie i innych rosyjskich miastach to Dzień Rosji – 12 czerwca. Święto to jest niejednokrotnie błędne nazywane Dniem Zwycięstwa. Nazwa jest jednak ustalona odpowiednimi przepisami. Tego dnia Rosjanie świętują upamiętnienie wprowadzenie deklaracji niepodległości Rosji, datowane na 12.06.1990, jak i również pierwszych demokratycznych wyborów prezydenckich w tym kraju, które odbyły się dwunastego czerwca 1991 roku. Nazwa święta dokładnie ustaliła się w 2001 roku.
Najmłodsze rosyjskie święto to tzw. Dzień Jedności Narodowej, obchodzony 4 listopada. Ma on upamiętniać wygnanie Polaków z Kremla w 1612 roku. Przypomnijmy – Moskwa została zajęta przez wojska polskie pod dowództwem hetmana Żółkiewskiego w 1610 roku – po zwycięskiej bitwie pod Kłuszynem. Rosjanom udało się ponownie przejąć kontrolę nad stolicą dopiero dwa lata później. Samo święto zostało ono ustanowione w dwa tysiące czwartym roku, a więc stosunkowo niedawno.
12 grudnia Rosjanie obchodzą Dzień Konstytucji – odpowiednik polskiego 3 maja. Upamiętnia ono nową, demokratyczną konstytucję podpisaną w 1993 roku. Również jest jednym z młodszych rosyjskich świąt – pokazuje to najdobitniej, że świadomość narodowa Rosjan po rozpadzie Związku Radzieckiego stopniowo się odbudowuje.
Warto zapamiętać wszystkie te rosyjskie święta – ich znajomość może się bardzo przydać, gdy będziemy spędzać czas w Rosji. Kiedy zdarzy się, że wkrótce zbliża się jedno z nich, obyczaje Rosjan którzy je obchodzą nie zdziwią nas tak bardzo, jak w wypadku, gdy wcale byśmy ich nie znali. To nieoceniona pomoc. Znajomość wszystkich świąt rosyjskich przyniesie także dużą przyjemność, jako że kultura rosyjska jest unikalna i bardzo ciekawa.

Posted under: Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *